Hockey

Hockey …

Pga. Covid19 og restriktioner heraf,  udskydes opstart af hockey til foråret 2021!!!!

Så følg med her eller på facebook.